Inklusion på Nydamskolen

 

MÅL:

At alle elever bliver så dygtige de kan, på det sociale, personlige og faglige plan.

 

Inklusionstrappen:

På Nydamskolen arbejder vi ud fra en inklusionstrappe, som bliver fulgt, når der arbejdes med inklusion.

 

Inklusionsteam:

Inklusionsteamet består af 3 personer. Lederen af ressourcecentrets faglige team, lederen af ressourcecentrets adfærdsteam og lederen af læringscentret. Inklusionsteamet giver sparring med henblik på videre forløb f.eks. behovskurser, Marte meo, vejlderteamet m.m.

Inklusionsteamet inddrager lederen der hvor det gir mening.

 

Ressourcecenter:

Ressourcecentret er delt op i to teams, der arbejder sammen, der hvor det giver mening, for at opnå størst mulig udvikling af eleven i forhold til udfordringen.

Ressourcecentret samarbejder også med LC - læringscentret

 

 

Fagligt team

Består af en række fagpersoner, der arbejder med at løfte eleven på det faglige plan og der udbydes diverse kurser i løbet af skoleåret

Adfærdsteam/akut adfærdsteam

Består af en række fagpersoner der arbejder med at løfte elevens adfærdsniveau på det sociale og personlige plan

Kurser

Der arbejdes med

Læseløft

Ren adfærdsproblemer/skolemæssig uopdragen

Vaks

Egen forståelsesproblemer i forhold til diagnose

TIM i matematik

Relationer

Løbende IT-kurser

Kommunikationsvanskeligheder

Hukommelsesleg Flex

Personlige udfordringer

Udfordrende dansk og matematik

 

Behovskurser

Behovskurser

Lærestedet

Kan være en periode hvor en elev har brug for mere ro i et specifikt fag for at indlære det, der arbejdes med på klassen

Kan være en periode hvor en elev har brug for et pusterum for at tænke over sin adfærd og blive guidet

Kontrolpost/lærestedet

 

Eleven møder i spisefrikvarteret op i lærestedet med en beskrivelse fra læreren af, hvad der har været af adfærdsmæssige udfordringer. Efter en snak med en fra lærestedet, får eleven et stempel på beskrivelsen, som returneres til den pågældende lærer. Målet er, at give eleven redskaber til, hvad der kan gøres anderledes.

 

PLC – i daglig tale Læringscenter

Det pædagogiske læringscenter stiller bl.a. bøger til elevernes fritidslæsning, og yder vejledning i brugen heraf.

 

Organiseret i skolens pædagogiske læringscenter er Undervisningsvejlederne.

 

Undervisningsvejledernes opgaver er bl.a. at vejlede lærerne i at anvende de bedst egnede læringsformer samt inspirere med egnede forløb og gode læremidler i forhold til den enkelte elevs læring.

 

Undervisningsvejlederen:

  • Står til rådighed med vejledning i forbindelse med konkrete problemstillinger i forhold til enkelte elever eller grupper af elever
  • Er opsøgende sparringspartner og skal være med til at afprøve løsninger i praksis sammen med kollegerne
  • Vejleder og gennemfører opfølgende, reflekterende samtaler med faglærere og eller team

 

 

Skolens interne visitationsudvalg:

Består af skolelederen, lederen af ressourcecentrets faglige team, samt lederen af ressourcecentrets adfærdsteam.