Nyansat på Nydamskolen.(hvem gør hvad)

 

  1. Den administrative leder tager telefonisk kontakt og aftaler første møde på skolen.

 

  1. Første møde med administrative leder

 

  1. Præsentation for kolleger – blomster

 

  1. Skolens overordnede pæd. og arbejdsmæssige tilgang. Skoleleder. TR. AMR

 

  1. Møde med læringscenteret – PLC-lederen

 

  1. Opfølgningsmøde med den/de nyansatte – hvad savner du/I af oplysninger – hjælpe eller støtte? Skoleleder.AMR,TR

 

  1. Observation – samtale omkring undervisningen. Admin.leder og skoleleder

 

  1. Afsluttende samtale inden prøveperioden udløber. Admin. leder og skoleleder