Princip for

 

Inklusion

 

Vedtaget den:

 

23.11.15

 

Sidst revideret den:

 

 

 

 

Målgruppe

 

Elever, ansatte og forældre

 

 

 

Formål

 

På Nydamskolen anser vi inklusionsopgaven for løst, såfremt alle elever i et fællesskab er inkluderet både fagligt, socialt og fysisk (personligt). Vi er ikke tilfredse med, at nogle elever bare rummes.

 

 

 

Kort principbeskrivelse

 

De bærende værdier på Nydamskolen er:

 

  • Trivsel
  • Anerkendende tilgang
  • Ansvarlighed
  • Glæde

 

Det er en forudsætning for inklusion, at der er åbenhed og tillid imellem elev, lærer og forældre.

Vi skaber mulighed for, at eleven får en plads i forpligtende og trygge fællesskaber både med kammerater og voksne.

Vi vil tage udgangspunkt i den enkelte elevs muligheder og styrkesider. Vi arbejder ud fra en anerkendende positiv tilgang.

Inklusion i skolens hverdag kan kun lykkes, når forældrene og eleven er aktive og positive medspillere i processen.

Elever er forskellige – forældre er forskellige. På skolen ses forældre altid som en ressource og der arbejdes målrettet med differentieret forældresamarbejde.

 

 

 

Information

 

 

Nydamskolen følger Sønderborg Kommunes inklusionspolitik

Nydamskolen har sin egen uddybende inklusionsstrategi

 

 

 

Evaluering

 

Årligt.

Seneste evaluering af inklusionsområdet er foretaget i november 2015