Princip for

Understøttende undervisning (USUtid)

 

Vedtaget den:

07.04.15

 

Sidst revideret den:

 

 

 

 

Målgruppe

 

 

Elever, ansatte og forældre

 

 

 

 

Formål

 

 

USU bidrager til:

 • at øge alle elevers læring
 • at mindske den sociale arvs negative virkning
 • at sikre trivsel i og omkring skolen for elever  
 • at styrke forældreopbakningen

 

 

 

 

 

 

Kort principbeskrivelse

 

 

Usu bidrager til:

 • at skabe sammenhæng mellem teori og praksis
 • social træning
 • at lære at lære
 • at skabe en ”vi-følelse” i forhold til skolen
 • samfundsorientering
 • at være studieforberedende
 • differentierede fagtilbud (holddeling) og bevægelse tænkes ind
 • USU understøttes af et højt informationsniveau til/inddragelse af forældre
 • USUtimer læses hovedsagelig af teamet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Information

 

 

Bestyrelsens langsigtede strategi: Bestyrelsen ønsker at arbejde hen mod en skole, hvor undervisningen ikke baseres på hjemmearbejde.

Denne skolehverdag indføres, når de nødvendige forudsætninger er etableret:

 

 1. Ugeplanerne laves, så forældre kan følge indholdet i skoledagen.
 2. Der arbejdes på hele skolen/i alle årgange med målstyret læring
 3. Elevplanen er et aktivt og dynamisk redskab for alle
 4. Andre typer af fordybelsesopgaver er afprøvet (Familieopgaver – studieopgaver.)
 5. Forældreinformationen skal være høj, inden den endelige gennemførelse

 

 

 

Evaluering