Modtagelse af nyansatte på Nydamskolen.

 

  1. Du bliver kontaktet af den administrative leder, og der laves aftale om første møde på skolen.

 

  1. Du møder ind til det første møde på skolen med den administrative leder. Her drøftes flg.:

 

  1. Du vil første skoledag blive præsenteret for kolleger – og få en lille gave.

 

  1. Efterfølgende vil du blive indkaldt til en snak om skolens overordnede pæd. og arbejdsmæssige tilgang af skolelederen, tillidsmanden og arbejdsmiljørep.

 

  1. Du vil i opstarten også skulle mødes med skolens PLC-leder, som vil snakke om nedenstående. Du vil også møde ressourcepersonerne på skolen:

 

  1. Der vil efter ca. 6-8. ugers ansættelse være et opfølgningsmøde med den/de nyansatte – hvad savner du/I af oplysninger – hjælpe eller støtte? Det vil være skolelederen, tillidsmanden og/ eller arbejdsmiljørepræsentanten, der deltager i denne snak.

 

  1. Der vil løbende være observation – samtale omkring undervisningen, med den administrative leder og/eller skolelederen.

 

  1. Der afholdes en afsluttende samtale inden prøveperioden udløber, mellem dig, den administrative leder og skolelederen.