Introduktion til forældre på Nydamskolen

 

 

 

Nye Skolebestyrelse medlemmer

 

 

Nye K- forældre

 

 • Bestyrelsesformanden sender en velkomstmail og byder velkommen på første møde, det nye medlem deltager
 • Det nye medlem modtager et Skole og forældre, særligt anbefales at downloade publikationen ”Skolebestyrelsens arbejde – introduktion hæfte 1 ” og ”Skolebestyrelsens håndbog”, samt tilmelde sig nyhedsbrev derfra.
 • Introduktion om materiale om SB på Intra
 • Deltage i Introduktionsaften for nye skolebestyrelser, udbudt af Sønderborg Kommune
 • Evt. afholdelse af eget internat (”Sandbjerg Internat”)
 • Der tilstræbes gradvis udskiftning af medlemmer, så der hele tiden er ”erfarne” medlemmer repræsenteret i SB til løbende introduktion og guidning.

 

Nye forældre på Nydamskolen

 

 • Ved valg af nye K-forældre (på 1. forældremøde) udleverer årgangens lærere ”K-forældrepjecen” til de nyvalgte K-forældre
 • Lærerne meddeler navne på K-forældre til sekretariatet, der udsender en velkomstmail med link til Intras beskrivelse af K-forældre, link til idebank og link til princip  ”Samarbejde mellem skole og hjem”.
 • K-forældregruppen og årgangens lærere mødes til gensidig forventningsafstemning og årets aktiviteter bliver planlagt i store træk
 • Introduktion og møde mellem SB og nye K-forældre hvert/hvert andet år.
 • Ved vedtagelse af nye principper sendes informationsmail til K-forældre til orientering

 

 • Nye forældre i 0. og kommende 7. årgang inviteres til forældremøde inden sommerferien
 • Alle nye forældre får udleveret  Den Engagerende skole
 • Deltage i intro 1. skoledag for 0.klasse
 • Skolens sekretariat udsender en velkomstmail med:  Samarbejde mellem skole og hjem” , Introduktion til hvor principper og politikker kan findes på Skoleporten.
 • Introduktion til Forældreintra, herunder SI-forældre Intra App, de vigtigste funktioner, ugeplaner, elevplaner