Kendetegn for den gode undervisning er, at den:

 

Hviler på vores retningslinjer:

”Kendetegnene på den gode time” og den anerkendende tilgang.

Den røde tråd i undervisningen er synlig.

Bygger på opbakning fra hjemmet således, at der kan arbejdes i samme retning.  

Sikrer et godt og varieret læringsmiljø.

Gør eleverne nysgerrige og motiverede.

Sikrer løbende og målrettet evaluering ( Elev evaluerer elev, lærer evaluerer elev, elev evaluerer undervisningen.)

Møder eleverne der, hvor de er, og bygger videre på deres erfaringer.

Er afhængig af, at eleverne kommer i skole for at lære noget.