Ulykkesforsikring
 
Elever er ved aktiviteter (interview, projektopgaver .....) uden for skolen ikke omfattet af en
ulykkesforsikring. Derfor er det familiens egen ulykkesforsikring, der evt. skal dække skader. Derfor udfylder alle forældre skriftligt, om de accepterer disse vilkår.