A. Instruks i forhold til elevadfærd, den voksne eller teamet ikke kan løse her og nu.

 

 

Ved langsigtede udfordringer:

 

 

 

I akutsituationer:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Instruks ved chikane

 

Chikane forstås her som mundtlig chikane/krænkende tiltaleformer

 

Således at AMR-gruppen får et reelt billede at handle ud fra.

Inklusionskoordinatoren informeres af AMR.

 

Instruks:

 

 

 

 

 

 

 

 

Generelt: Skriv aldrig en kritisk sms/besked til forældre – RING ELLER HOLD MØDE

 

 

 

 

 

 

C. Instruks ved vold, trusler om vold

 

 

 

 

Uddybende instruks ved fysisk vold:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VED GENTAGELSE: