Princip for

 

Den internationale dimension

 

Vedtaget den:

 

Februar 2016

 

Sidst revideret:

 

Februar 2016

 

 

 

Målgruppe

 

 

Elever, ansatte og forældre

 

 

 

 

Formål

 

 

  • Fremme elevernes evne til at samarbejde på tværs af nationer og kulturer
  • Fremme viden om andre lande, deres kultur og værdier
  • Fremme bevidsthed om globale sammenhænge
  • Fremme interkulturelle og internationale kompetencer

 

 

 

Kort principbeskrivelse

 

De overordnede rammer for det internationale samarbejde sættes af kommunens læseplan området. LINK

Den internationale dimension er en tværgående dimension i folkeskolen. Dimensionen hviler på et helhedssyn og skal derfor tydeliggøres på tværs af fag og i flere fag. Eleverne skal kende læringsmålet. Den internationale vejleder har tovholder- og koordinatoropgaven.

Arbejdet med den internationale dimension skal spænde over faglige og tværfaglige forløb og gerne i samarbejde med udenlandske skoler og igennem varierede læringsformer.

Konkret betyder det på Nydamskolen, at

  • Den internationale dimension fremgår af klassernes årsplaner
  • Indskoling og mellemtrinet er forpligtet på at deltage i minimum et internationalt projekt per afdeling.
  • Overbygningen skal deltage i minimum et internationalt samarbejdsprojekt, som kombineres med et ophold i det pågældende land.

 

 

 

Information

 

Overbygningen har følgende aftaler:

  • På alle årgange arbejdes der med e-kommunikation på tysk/ engelsk med en udenlands skole.
  • Konkrete bundne opgaver, som beskrevet i skolens oversigt over bundne faglige forløb. Se den her

 

 

Evaluering

 

 

Ved alle forløb er der aftalt synlige læringsmål og lavet en før- og eftertest