Princip for

Lektiehjælp og fordybelse

 

Vedtaget den:

07.04.15

 

Sidst revideret den:

 

 

 

 

Målgruppe

 

 

Elever, ansatte og forældre

 

 

 

 

Formål

 

 

At alle elever kan få kvalificeret hjælp til lektier.

At få afprøvet viden og udvidet deres viden.

At sikre trivsel i og omkring skolen for elever.

At styrke forældreopbakningen.

 

 

 

Kort principbeskrivelse

 

Det skal være tydeligt for såvel voksne som elever, hvilke aktiviteter, der skal arbejdes med, som har et meningsfyldt indhold i forhold til den enkelte elevs læring.

Der skal være tale om et læringsrum.

Der skal være mulighed for fordybelsesaktiviteter, som har et meningsfyldt indhold i forhold til den enkelte elevs læring.

Deltagerne skal have et overblik over, hvornår der kan hentes hjælp til fagspecifikke emner.

Der skal arbejdes mod den højest mulige sammenhæng til den almindelige undervisning.

 

Lektiehjælp/fordybelse understøttes af et højt informationsniveau til/inddragelse af forældre og elever. Timerne læses hovedsagelig af teamet.

 

 

 

Information

 

Bestyrelsens langsigtede strategi: Bestyrelsen ønsker at arbejde hen mod en skole, hvor undervisningen ikke baseres på hjemmearbejde.

Denne skolehverdag indføres, når de nødvendige forudsætninger er etableret, som er:

 

  1. Ugeplanerne laves, så forældre kan følge indholdet i skoledagen.
  2. Der arbejdes på hele skole/i alle årgange med målstyret læring
  3. Elevplanen er et aktivt og dynamisk redskab for alle
  4. Andre typer af fordybelsesopgaver er afprøvet (Familieopgaver – studieopgaver.)
  5. Forældreinformationen skal være høj, inden den endelige gennemførelse

 

 

Evaluering