Nydamskolens vision:
Vi medvirker til at danne mennesker, der kan være sociale og få fællesskaber til at fungere.

 

Nydamskolens værdisæt:

 

Trivsel

er en overordnet kerneværdi på Nydamskolen.

           
           

Anerkendende tilgang – ansvarlighed – glæde

Læs uddybning på skoleporten.

 

Nydamskolen trivselsplan

Det allerbedste middel mod mobning er god trivsel - de gode elev- og voksenrelationer.

 

Forældreopgave:

Forældrene har en stor opgave i bl.a. at hjælpe deres børn til at blive ansvarlige og hjælpsomme mennesker, det gøres f.eks. ved at give dem ansvar for opgaver i hjemmet. (Evt. udlevere de 10 gode råd)

K-forældrene understøtter klassens arbejde med at skabe god trivsel ved, at nogle K-forældre er trivselsambassadører for klassen

Skolebestyrelsen understøtter skolens arbejde med at skabe god trivsel ved at deltage med emnet på det første forældremøde i de nye klasser på skolen i 0.kl.- 4.kl - 7.kl.

 

Elever

Alle elever øver sig i en adfærd over for andre, så de

kan se en vilkårlig ”kammerat” på Nydamskolen i øjnene hver dag – uden at få dårlig samvittighed!”

Elevrådets undervisningsmiljørepræsentanter laver sammen med sikkerhedsgruppen en årlig trivselsundersøgelse (God skolemodellen)

 

Personalet

Personalet bruger altid den nødvendige tid til at skabe et godt være-og læremiljø.

Personalet arbejder ved skolestart ekstra med at etablere det gode lære- og væremiljø

Personalet er gode til at udøve klasserumsledelse og er gode rollemodeller.

 

Personalet og ledelsen

Personalet og ledelse øver sig i at løse konflikter som win-winsituationer/mediation.

Personale og ledelse har en anerkendende / ikke dømmende tilgang til elever

 

Ledelsen

Ledelsen sikrer via en årlig undersøgelse (God skole) sammen med Elevrådets Undervisningsmiljørepræsentanter, at vi har føling med om den enkeltes trivsel.